2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Go to content

Main menu

Β1

Λειτουργία > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα > Τάξη Β

B1

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Αρχαία

Άλγεβρα

Λογοτεχνία

Αγγλικά

Αρχαία

2η ώρα

Βιολογία

Λογοτεχνία

Θρησκευτικά

Άλγεβρα

Γεωμετρία

3η ώρα

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Μαθηματικά (Θετ3)
Αρχαία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)

Γεωμετρία

Φυσική (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Μαθηματικά (Θετ3)
Αρχαία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)

Φιλοσοφία

Ερ. Εργασία (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Φυσική (Θετ3)
Αρχαία (Ανθ1)
ΒΑΚΕ (Ανθ2)

4η ώρα

Μαθηματικά (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Φυσική (Θετ3)
ΒΑΚΕ (Ανθ1)
Ερ. Εργασία (Ανθ2)

Χημεία

Ιστορία

Νεοελληνική Γλώσσα

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Ερ. Εργασία (Θετ3)
ΒΑΚΕ (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)

5η ώρα

Φυσική

Αγγλικά

Μαθηματικά (Θετ1)
Ερ. Εργασία (Θετ2)
Φυσική (Θετ3)
Ερ. Εργασία
(Ανθ1)
ΒΑΚΕ (Ανθ2)

Νεοελληνική Γλώσσα

Άλγεβρα

6η ώρα

Γυμναστική

Φιλοσοφία

Πολιτική Παιδεία

Θρησκευτικά

Φυσική

7η ώρα

Ιστορία

Πολιτική Παιδεία

Βιολογία

Η/Υ

Χημεία

Back to content | Back to main menu