2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Go to content

Main menu

Β1

Λειτουργία > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα > Τάξη Β

B1

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Ερευνητική Εργασία

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Αρχαία (Ανθ)

Φυσική

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Αρχαία (Ανθ)

Αλγεβρα

2η ώρα

Πολιτική Παιδεία

Βιολογία

Μαθηματικά (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Αρχαία (Ανθ)

Πολιτική Παιδεία

Φυσική

3η ώρα

Γεωμετρία

Ιστορία

Χημεία

Φιλοσοφία

Μαθηματικά (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Β.Α.Κοινωνικών Επιστημών (Ανθ)

4η ώρα

Αρχαία

Αγγλικά

Γεωμετρία

Βιολογία

Χημεία

5η ώρα

Γυμναστική

Βασικές Αρχές των Η/Υ

Λογοτεχνία

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία

6η ώρα

Φυσική (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Β.Α. Κοιν. Επιστημών (Ανθ)

Αλγεβρα

Ιστορία

Νεοελληνική Γλώσσα

Αγγλικά

7η ώρα

Φιλοσοφία

Θρησκευτικά

Αλγεβρα

Λογοτεχνία

Θρησκευτικά

 
Back to content | Back to main menu