2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Go to content

Main menu

Γ2

Λειτουργία > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα > Τάξη Γ

Γ2

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Ιστορία

Μαθηματικά

Ιστορία Κοιν.Επιστημών

Μαθηματικά

Λογοτεχνία (Ανθ1)
Ιστορία (Ανθ2)
Ιστορία (Οικ)
Φυσική (Θετ)

2η ώρα

Ιστορία (Ανθ1)
Ιστορία (Ανθ2)
Ιστορία (Οικ)
Φυσική (Θετ)

Αγγλικά

Λατινικά (Ανθ1)
Ιστορία (Ανθ2)
Ιστορία (Οικ)
Χημεία (Θετ)

Βιολογία

Νεοελληνική Γλώσσα

3η ώρα

Λογοτεχνία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΟΘ (Οικ)
Χημεία (Θετ)

Θρησκευτικά

Αρχαία (Ανθ1)
Λογοτεχνία (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Λατινικά (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΟΘ (Οικ)
Βιολογία (Θετ)

Νεοελληνική Γλώσσα

4 ώρα

Αρχαία (Ανθ1)
Λατινικά(Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Αρχαία (Ανθ1)
Λογοτεχνία (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Ιστορία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΕΠΠ (Οικ)
Φυσική (Θετ)

Αρχαία (Ανθ1)
Λατινικά (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Αρχαία (Ανθ1)
Λατινικά (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

5η ώρα

Λατινικά (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΕΠΠ (Οικ)
Βιολογία (Θετ)

Γυμναστική

Κοινωνιολογία (Ανθ1)
Κοινωνιολογία (Ανθ2)
Κοινωνιολογία (Οικ)
ΑΕΠΠ (Θετ)

Κοινωνιολογία (Ανθ1)
Κοινωνιολογία (Ανθ2)
Κοινωνιολογία (Οικ)
ΑΕΠΠ (Θετ)

Ιστορία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΟΘ (Οικ)
Χημεία (Θετ)

6η ώρα

Γυμναστική

Βιολογία

Ελεύθερο Σχέδιο

Αγγλικά

Μάθημα Επιλογής

7η ώρα

Ιστορία Κοιν.Επιστημών

Ελεύθερο Σχέδιο

Ιστορία

Μάθημα Επιλογής

Back to content | Back to main menu