2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Go to content

Main menu

Β2

Λειτουργία > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα > Τάξη Β

B2

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Φυσική

Λογοτεχνία

Γεωμετρία

Χημεία

Αρχαία

2η ώρα

Πολιτική Παιδεία

Αρχαία

Γυμναστική

Βιολογία

Θρησκευτικά

3η ώρα

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Μαθηματικά (Θετ3)
Αρχαία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)

Αγγλικά

Φυσική (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Μαθηματικά (Θετ3)
Αρχαία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)

Φυσική

Ερ. Εργασία (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Φυσική (Θετ3)
Αρχαία (Ανθ1)
ΒΑΚΕ (Ανθ2)

4η ώρα

Μαθηματικά (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Φυσική (Θετ3)
ΒΑΚΕ (Ανθ1)
Ερ. Εργασία (Ανθ2)

Πολιτική Παιδεία

Λογοτεχνία

Φιλοσοφία

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Ερ. Εργασία (Θετ3)
ΒΑΚΕ (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)

5η ώρα

Ιστορία

Άλγεβρα

Μαθηματικά (Θετ1)
Ερ. Εργασία (Θετ2)
Φυσική (Θετ3)
Ερ. Εργασία (Ανθ1)
ΒΑΚΕ (Ανθ2)

Νεοελληνική Γλώσσα

Άλγεβρα

6η ώρα

Βιολογία

Η/Υ

Θρησκευτικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Αγγλικά

7η ώρα

Γεωμετρία

Χημεία

Ιστορία

Άλγεβρα

Φιλοσοφία

Back to content | Back to main menu