2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Go to content

Main menu

Β2

Λειτουργία > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα > Τάξη Β

B2

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Ιστορία

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Αρχαία (Ανθ)

Αλγεβρα

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Αρχαία (Ανθ)

Βιολογία

2η ώρα

Νεοελληνική Γλώσσα

Αλγεβρα

Μαθηματικά (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Αρχαία (Ανθ)

Φυσική

Αρχαία

3η ώρα

Νεοελληνική Γλώσσα

Βιολογία

Αγγλικά

Γεωμετρία

Μαθηματικά (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Β.Α.Κοινωνικών Επιστημών (Ανθ)

4η ώρα

Πολιτική Παιδεία

Γεωμετρία

Πολιτική Παιδεία

Αρχαία

Αγγλικά

5η ώρα

Χημεία

Θρησκευτικά

Αλγεβρα

Χημεία

Θρησκευτικά

6η ώρα

Φυσική (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Β.Α. Κοιν. Επιστημών (Ανθ)

Ιστορία

Φιλοσοφία

Ερευνητική Εργασία

Φιλοσοφία

7η ώρα

Φυσική

Βασικές Αρχές των Η/Υ

Λογοτεχνία

Γυμναστική

Λογοτεχνία

 
Back to content | Back to main menu