2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Go to content

Main menu

Γ3

Λειτουργία > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα > Τάξη Γ

Γ3

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Μαθηματικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Γυμναστική

Λογοτεχνία

Λογοτεχνία (Ανθ1)
Ιστορία (Ανθ2)
Ιστορία (Οικ)
Φυσική (Θετ)

2η ώρα

Ιστορία (Ανθ1)
Ιστορία (Ανθ2)
Ιστορία (Οικ)
Φυσική (Θετ)

Νεοελληνική Γλώσσα

Λατινικά (Ανθ1)
Ιστορία (Ανθ2)
Ιστορία (Οικ)
Χημεία (Θετ)

Αγγλικά

Μαθηματικά

3η ώρα

Λογοτεχνία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΟΘ (Οικ)
Χημεία (Θετ)

Αγγλικά

Αρχαία (Ανθ1)
Λογοτεχνία (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Λατινικά (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΟΘ (Οικ)
Βιολογία (Θετ)

Ιστορία

4 ώρα

Αρχαία (Ανθ1)
Λατινικά(Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Αρχαία (Ανθ1)
Λογοτεχνία (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Ιστορία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΕΠΠ (Οικ)
Φυσική (Θετ)

Αρχαία (Ανθ1)
Λατινικά (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Αρχαία (Ανθ1)
Λατινικά (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

5η ώρα

Λατινικά (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΕΠΠ (Οικ)
Βιολογία (Θετ)

Ιστορία

Κοινωνιολογία (Ανθ1)
Κοινωνιολογία (Ανθ2)
Κοινωνιολογία (Οικ)
ΑΕΠΠ (Θετ)

Κοινωνιολογία (Ανθ1)
Κοινωνιολογία (Ανθ2)
Κοινωνιολογία (Οικ)
ΑΕΠΠ (Θετ)

Ιστορία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΟΘ (Οικ)
Χημεία (Θετ)

6η ώρα

Βιολογία

Θρησκευτικά

Ελεύθερο Σχέδιο

Γυμναστική

Μάθημα Επιλογής

7η ώρα

Ιστορία Κοιν.Επιστημών

Βιολογία

Ελεύθερο Σχέδιο

Μάθημα Επιλογής

Back to content | Back to main menu