2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Go to content

Main menu

Β3

Λειτουργία > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα > Τάξη Β

B3

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Άλγεβρα

Φιλοσοφία

Η/Υ

Φυσική

Θρησκευτικά

2η ώρα

Αρχαία

Βιολογία

Φιλοσοφία

Χημεία

Λογοτεχνία

3η ώρα

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Μαθηματικά (Θετ3)
Αρχαία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)

Ιστορία

Φυσική (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Μαθηματικά (Θετ3)
Αρχαία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)

Γεωμετρία

Ερ. Εργασία (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Φυσική (Θετ3)
Αρχαία (Ανθ1)
ΒΑΚΕ (Ανθ2)

4η ώρα

Μαθηματικά (Θετ1)
Φυσική (Θετ2)
Φυσική (Θετ3)
ΒΑΚΕ (Ανθ1)
Ερ. Εργασία (Ανθ2)

Φυσική

Πολιτική Παιδεία

Πολιτική Παιδεία

Φυσική (Θετ1)
Μαθηματικά (Θετ2)
Ερ. Εργασία (Θετ3)
ΒΑΚΕ (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)

5η ώρα

Βιολογία

Γυμναστική

Μαθηματικά (Θετ1)
Ερ. Εργασία (Θετ2)
Φυσική (Θετ3)
Ερ. Εργασία (Ανθ1)
ΒΑΚΕ (Ανθ2)

Νεοελληνική Γλώσσα

Αγγλικά

6η ώρα

Ιστορία

Χημεία

Λογοτεχνία

Νεοελληνική Γλώσσα

Άλγεβρα

7η ώρα

Αγγλικά

Αρχαία

Άλγεβρα

Θρησκευτικά

Γεωμετρία

Back to content | Back to main menu