2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Go to content

Main menu

Γ1

Λειτουργία > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα > Τάξη Γ

Γ1

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Αγγλικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Αγγλικά

Βιολογία

Λογοτεχνία (Ανθ1)
Ιστορία (Ανθ2)
Ιστορία (Οικ)
Φυσική (Θετ)

2η ώρα

Ιστορία (Ανθ1)
Ιστορία (Ανθ2)
Ιστορία (Οικ)
Φυσική (Θετ)

Νεοελληνική Γλώσσα

Λατινικά (Ανθ1)
Ιστορία (Ανθ2)
Ιστορία (Οικ)
Χημεία (Θετ)

Μαθηματικά

Γυμναστική

3η ώρα

Λογοτεχνία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΟΘ (Οικ)
Χημεία (Θετ)

Ιστορία

Αρχαία (Ανθ1)
Λογοτεχνία (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Λατινικά (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΟΘ (Οικ)
Βιολογία (Θετ)

Βιολογία

4 ώρα

Αρχαία (Ανθ1)
Λατινικά(Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Αρχαία (Ανθ1)
Λογοτεχνία (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Ιστορία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΕΠΠ (Οικ)
Φυσική (Θετ)

Αρχαία (Ανθ1)
Λατινικά (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

Αρχαία (Ανθ1)
Λατινικά (Ανθ2)
Μαθηματικά (Οικ)
Μαθηματικά (Θετ)

5η ώρα

Λατινικά (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΕΠΠ (Οικ)
Βιολογία (Θετ)

Λογοτεχνία

Κοινωνιολογία (Ανθ1)
Κοινωνιολογία (Ανθ2)
Κοινωνιολογία (Οικ)
ΑΕΠΠ (Θετ)

Κοινωνιολογία (Ανθ1)
Κοινωνιολογία (Ανθ2)
Κοινωνιολογία (Οικ)
ΑΕΠΠ (Θετ)

Ιστορία (Ανθ1)
Αρχαία (Ανθ2)
ΑΟΘ (Οικ)
Χημεία (Θετ)

6η ώρα

Ιστορία

Ιστορία Κοιν.Επιστημών

Ελεύθερο Σχέδιο

Θρησκευτικά

Μάθημα Επιλογής

7η ώρα

Γυμναστική

Μαθηματικά

Ελεύθερο Σχέδιο

Μάθημα Επιλογής

Back to content | Back to main menu