2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

Go to content

Main menu

2015-2016

e-twinning

Τη σχολική χρονιά 2015-2016,  το σχολείο μας συμμετείχε σε ένα συνεργατικό έργο το οποίο σχεδιάστηκε και διεξάχθηκε στην πλατφόρμα του e-Twinning.
Το e-Twinning είναι μια πλατφόρμα
, σχεδιασμένη για να προσφέρει στα σχολεία της Ευρώπης ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές της Ευρώπης μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται  και να διεξάγουν έργα.
Σε αυτό το πλαίσιο
οι μαθητές του τμήματος Β1 ενεπλάκησαν σε ένα συνεργατικό έργο  το οποίο, ως στόχο, είχε  να εξοικειώσει τους μαθητές με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.  Το έργο αυτό ονομάζεται European Cultural Kaleidoscope.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία:

  • να διερευνήσουν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,

  • να συνεργαστούν με συνομήλικους τους και να παρουσιάσουν με ελκυστικό τρόπο τις χώρες των συνεργατών τους αφού συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες από εκείνους

  • να αναζητήσουν, να κατηγοριοποιήσουν, να μοιραστούν και να συγκρίνουν  τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τον πολιτισμό της χώρας τους και των χωρών των εταίρων τους

  • να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης και παρουσίασης πληροφοριών

  • να ενδυναμώσουν  τις γλωσσικές δεξιότητές τους.

Το έργο πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα του etwinning live και οι μαθητές  επικοινωνούσαν στο forum και αναρτούσαν τις εργασίες τους στις ειδικά διαμορφωμένες σελίδες του twinspace.
Το έργο ενεθάρρυνε τους μαθητές να αξιοποιήσουν τα εργαλεία web2.0. και  εισήγαγε τις ΤΠΕ στην τάξη των αγγλικών, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών. Επίσης, ήταν απόλυτα εναρμονισμένο με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς προσέφερε εκείνο το αυθεντικό περιβάλλον το οποίο δημιουργεί κίνητρα στους μαθητές για αυτενέργεια και επικοινωνία και οδηγεί στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
Το έργο είχε έξι ενότητες:
1η ενότητα: οι μαθητές γνωρίστηκαν μεταξύ τους φτιάχνοντας qrcodes, διαβάζοντας τα qrcodes των εταίρων τους και επικοινωνώντας στο forum
2η ενότητα: οι μαθητές παρουσίασαν το σχολείο και τον τόπο στον οποίο ζουν χρησιμοποιώντας εργαλεία για την παραγωγή μικρής ταινίας και αφού ανάρτησαν τις παρουσιάσεις τους, ψήφισαν την παρουσίαση εκείνη που τους άρεσε περισσότερο αιτιολογώντας την επιλογή τους.
3η ενότητα: κάθε σχολείο επέλεξε 10 τοποθεσίες της χώρας του που θεώρησε ότι θα ενδιέφερε τους εταίρους τους αν επισκέπτονταν την χώρα τους και σε padlet ανάρτησαν φωτογραφίες και ονομασίες των τοποθεσιών. Οι εταίροι έπρεπε να βρουν πληροφορίες και να αξιολογήσουν τις τοποθεσίες αυτές με κριτήριο τα ενδιαφέροντά τους φτιάχνοντας μία λίστα με τις τοποθεσίες ξεκινώντας από την πιο ενδιαφέρουσα.
4η ενότητα: οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες διερευνώντας διαφορετικές όψεις του πολιτισμού των εταίρων τους, τις τέχνες, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τη ζωγραφική, τη μουσική και παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους.
5η ενότητα: οι μαθητές δημιούργησαν ένα on-line λεξικό με τις δημοφιλέστερες εκφράσεις της κάθε χώρας, γλώσσας
6η ενότητα: οι μαθητές αξιολόγησαν το έργο και παρουσίασαν τα αποτελέσματά του στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το έργο στην παρακάτω διεύθυνση: https://twinspace.etwinning.net/10476/home

Back to content | Back to main menu